Rostoucí role jihovýchodní a východní Asie v námořní dopravě

Název práce: Rostoucí role jihovýchodní a východní Asie v námořní dopravě
Autor(ka) práce: Pechalová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Erbenová, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na námořní dopravu a to zejména v jihovýchodní a východní Asii. Hlavním výstupem je ucelená charakteristika námořní dopravy ve světě a i konkrétně ve východoasijském Pacifiku. Dílčím cílem práce je i sledování dopadů ekonomické krize na odvětví námořní přepravy, dále predikce budoucích trendů, které by mohly ovlivnit námořní dopravu a zasilatelství. Bakalářská práce se soustředí a potencionální vývoj námořní dopravy, sleduje směry jejího ubírání a zkoumá nové možnosti, které se rejdařům a provozovatelům otevírají. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část se věnuje námořní dopravě z obecného hlediska, klasifikuje ji a uvádí odbornou terminologii. Ve druhé kapitole je rozebrána současná světová námořní doprava se zaměřením na hospodářskou krizi, trendy a přístavy a trasy. Stejnou strukturu má i třetí kapitola, která se však specifikuje na oblast jihovýchodní a východní Asie.
Klíčová slova: Asie; doprava; zasilatelství; východní Asie; jihovýchodní Asie; trendy; námořní doprava
Název práce: Increasing Role of East and Southeast Asia in Maritime Transport
Autor(ka) práce: Pechalová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Erbenová, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is oriented on the maritime transport, specifically in East and Southeast Asia. The main object of this paper is comprehensive characteristic of the maritime transport in the world and even in the Asia-Pacific. Partial aim of this thesis is an observation on the consequences of the economic crisis on the field of maritime transport. Following with the monitoring of the future maritime trends, which should influence the sea transport. The paper pursueses the potential developement in mentioned field and researches new opportunities for maritime transport. The tretise is divided into three parts. The firts one presents the technical terms, classify the maritime transport and brings up general knowledge. The second chapter is oriented on the worldwide current seaborne trade, specifically the crisis, trends, ports and lines. The same structure has the third -- and last -- part, however this charter is oriented on the East and Southeast Asia region.
Klíčová slova: trade; seaborn; maritime transport; transport; Southeast Asia; East Asia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 29. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: