Medzinárodná stratégia francúzskej vinárskej spoločnosti vrámci globálneho trhu s vínom

Název práce: International Strategy of French Wine Company within a Global Wine Market
Autor(ka) práce: Daniel, Clément Quentin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of the thesis is to investigate how a wine company plays on a globalized wine market and what are the adopted strategies in order to penetrate new markets. Some recommendations will be provided in order to improve the company's presence. In this perspective two different markets will be analyzed: American and Chinese. For both markets we highlighted the main trends of consumption, the national production and competition. Moreover we described how the chosen company penetrated these markets, what are the stakes for the enterprise. The French wine market suffers since 1960's and its consumption is going down every year. From this assessment French wine companies try to develop their activities abroad and reach new markets. The US market is the largest in the world in term of consumption in volume. The Chinese wine market is rather new but faces an incredible increase. The potential on both markets are substantial.
Klíčová slova: International marketing; Strategies of implementation; Global wine market; Wine business; French wine company
Název práce: Medzinárodná stratégia francúzskej vinárskej spoločnosti vrámci globálneho trhu s vínom
Autor(ka) práce: Daniel, Clément Quentin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zistiť, akú rolu hrá vybraná francúzska vinárska spoločnosť na globalizovanom trhu s vínom, aká bola jej stratégia pri penetrácii nových trhov a aké sú jej možnosti pre zlepšenie výkonnosti. Súčasťou výskumu bola analýza dvoch rozličných trhov: amerického a čínskeho. Pri oboch trhoch boli rozanalyzované hlavné spotrebiteľské trendy, národná produkcia a miestna konkurencia. Následne bol popísaný prienik vybranej spoločnosti na vybrané trhy, ako aj jej podiel na týchto trhoch. Keďže francúzsky trh s vínom trpí od roku 1960 a spotreba vína klesá každým rokom, francúzske vinárske spoločnosti sa snažia o rozvoj aktivít do zahraničia a o prienik na nové trhy. Z hľadiska objemu spotreby je americký trh najväčší na svete, čínsky trh je stále v rozvojovej fáze, kde zaznamenáva neuveriteľný nárast za posledné roky. Potenciál je pri oboch trhoch značný.
Klíčová slova: Stratégie implementácie; Francúzska vinárska spoločnosť; Globálny trh s vínom; Medzinárodný marketing; Podnikanie s vínom

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45504/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: