Systém veřejné osobní dopravy v Londýně

Název práce: Systém veřejné osobní dopravy v Londýně
Autor(ka) práce: Mendová, Jitka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kotáb, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat systém osobní veřejné dopravy ve městě Londýn s důrazem na její stávající stav a některé plánované změny a současně by měla podat přehled o těch změnách, které se podílely na současném stavu dopravy ve městě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž teoretická část se zabývá především základními pojmy dopravy. Praktická část se pak zabývá historickým vývojem dopravy, módy veřejné dopravy a dopravními strategiemi města. Klíčovými zdroji práce jsou především elektronické informační zdroje, jak v podobě dokumentů vydaných jednotlivými odpovědnými orgány, tak i v podobě oficiálních webových stránek těchto orgánů, a publikace vydané ve spolupráci s London Transport Museum a společností Transport for London.
Klíčová slova: Osobní veřejná doprava; Londýn; Dopravní strategie Londýna
Název práce: System of public transport in London
Autor(ka) práce: Mendová, Jitka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kotáb, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to analyse a system of public transport in London with accent on its actual state and some of the planned modifications and improvements to this area. It should provide the reader with information about improvements which participated in the actual state of transport in the City. The document is divided into two main parts, one being a general introduction to transport which is important for understanding the other part of the thesis. The second part is bringing an overview of historical development of transport in London, modes of public transport and transport strategies of the City. The key sources of information are documents published by responsible authorities and their websites and publications published in collaboration with London Transport Museum and Transport for London.
Klíčová slova: London transport strategy; London; Public transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2013
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 27. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45649/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: