Alternativní způsob dopravy

Název práce: Alternatívny spôsob dopravy
Autor(ka) práce: Pálfi, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Šmihulová, Dominika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je poukázať na alternatívny spôsob dopravy, ktorý je efektívny, rýchly, nízko nákladový a zároveň kapacitne prevyšuje súčasné spôsoby dopravy. Jej praktickou časťou je návrh teoretickej možnosti využitia alternatívneho spôsobu dopravy v podmienkach Slovenskej republiky, ale tiež porovnanie prevádzkových nákladov s cestnou dopravou a porovnanie maximálnych dopravných výkonov systému s dopravnými výkonmi v SR. Výstupom je trasa, ktorá prepája najvýznamnejšie slovenské mestá. Na tejto trase maximálna kapacita systému niekoľkonásobne prevyšuje súčasné dopravné výkony v Slovenskej republike. Využívanie tohto systému by prinieslo úsporu nákladov na dopravu a aspoň čiastočnú elimináciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.
Klíčová slova: logistická revolúcia; vákuová tubusová preprava; dopravná infraštruktúra
Název práce: Alternativní způsob dopravy
Autor(ka) práce: Pálfi, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Šmihulová, Dominika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na alternativní způsob dopravy, který je efektivní, rychlý, nízko nákladový a zároveň kapacitně převyšuje současné způsoby dopravy. Její praktickou částí je návrh teoretické možnosti využití alternativního způsobu dopravy v podmínkách Slovenské republiky, ale také porovnání provozních nákladů se silniční dopravou a porovnání maximálních dopravních výkonů systému s dopravními výkony v SR. Výstupem práce je trasa, která propojuje nejvýznamnější slovenská města. Na této trase maximální kapacita systému několikanásobně převyšuje současné dopravní výkony v Slovenské republice. Využívání tohoto systému by přineslo úsporu nákladů na dopravu, a alespoň částečnou eliminaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Klíčová slova: logistická revoluce; vakuová tubová přeprava; dopravní infrastruktura
Název práce: Alternative mode of transportation
Autor(ka) práce: Pálfi, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Šmihulová, Dominika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main goal of my Bachelor's thesis is an alternative mode of transportation, which is effective, fast, cost reducing, and also has higher transport capacity. It's practical part consists of proposal of theoretical applicability of this alternative mode of transportation in conditions, that Slovak republic offers, and also comparison of operating costs of this system with operating costs of road transportation. Next part is comparison of maximal traffic performance of this system with traffic performances in Slovak republic. The conclusion of Bachelor's thesis is the route that includes most important cities in Slovak republic. Maximum traffic capacity in proposed route of this system in SR is several times higher than capacity offered by nowadays transportation systems in this country. Usage of this system could be beneficial for cost saving and reducing environmental impact of transportation.
Klíčová slova: transport infrastructure; evacuated tube transport; transportation revolution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2014
Datum podání práce: 6. 5. 2014
Datum obhajoby: 27. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: