Risk Management as a Part of Corporate Governance in the Context of the European Union. A Comparison of Qualitative Factors in Czech and German Medium-sized Industrial Companies

Název práce: Risk Management as a Part of Corporate Governance in the Context of the European Union. A Comparison of Qualitative Factors in Czech and German Medium-sized Industrial Companies
Autor(ka) práce: Kögler, Peter
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Strouhal, Jiří; Šaroch, Stanislav; Henschel, Thomas
Jazyk práce: English
Abstrakt:
"In der vorliegenden Arbeit wurden qualitative Erfolgsfaktoren von Industrieunternehmen der Tschechischen Republik hinsichtlich deren Bedeutung für das Risikomanagement im Rahmen der Corporate Governance untersucht. Auf der Basis eines neu entwickelten, theoriebasierten Modells wurde ein länderübergreifendender Vergleich mit deutschen Industrieunternehmen durchgeführt. Diese Untersuchung erfolgte unter Einbezug des Europäischen Binnenmarktes sowie der Europäischen Union." "In the present study qualitative success factors of industrial companies in the Czech Republic in terms of their importance for risk management in the context of corporate governance were examined. On the basis of a newly developed, theory-based model, a cross-ending comparison with German industrial companies was conducted. This study was carried out with the involvement of the European Single Market and the European Union."
Klíčová slova: European Union ; Success Factors; Corporate Governance; Risk Management
Název práce: Risk Management as a Part of Corporate Governance in the Context of the European Union. A Comparison of Qualitative Factors in Czech and German Medium-sized Industrial Companies
Autor(ka) práce: Kögler, Peter
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Strouhal, Jiří; Šaroch, Stanislav; Henschel, Thomas
Jazyk práce: English
Abstrakt:
"In der vorliegenden Arbeit wurden qualitative Erfolgsfaktoren von Industrieunternehmen der Tschechischen Republik hinsichtlich deren Bedeutung für das Risikomanagement im Rahmen der Corporate Governance untersucht. Auf der Basis eines neu entwickelten, theoriebasierten Modells wurde ein länderübergreifendender Vergleich mit deutschen Industrieunternehmen durchgeführt. Diese Untersuchung erfolgte unter Einbezug des Europäischen Binnenmarktes sowie der Europäischen Union." "In the present study qualitative success factors of industrial companies in the Czech Republic in terms of their importance for risk management in the context of corporate governance were examined. On the basis of a newly developed, theory-based model, a cross-ending comparison with German industrial companies was conducted. This study was carried out with the involvement of the European Single Market and the European Union."
Klíčová slova: Success Factors; European Union ; Corporate Governance; Risk Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská studia
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2008
Datum podání práce: 27. 1. 2014
Datum obhajoby: 18. 3. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25421/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: