Automatické obchodní systémy na derivátových trzích

Název práce: Automatické obchodní systémy na derivátových trzích
Autor(ka) práce: Coufal, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o automatických obchodních systémech na derivátových trzích s CFD. Hlavním cílem práce je představení návrhu, aplikace a vyhodnocení výsledků automatizovaných obchodních strategií s důrazem na retailovou klientelou. Vedlejším výstupem práce je diskuse nad klasickým pojetím teorie efektivních trhů a školou behaviorálních financí, jakožto výchozí bod týkající se smysluplnosti aktivního obchodování na trzích.
Klíčová slova: runs test; AOS; teorie efektivních trhů; technická analýza; Meta Trader; CFD; Automatické obchodní systémy; behaviorální finance; JForex; algoritmické obchodování; systémové obchodování
Název práce: Automated trading systems on derivates markets
Autor(ka) práce: Coufal, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with automated trading systems applied on derivate CFD markets. The main goal of this thesis is to present design, application and evaluation of results achieved by automated trading strategies suitable for retail clients. The minor goal is to discuss efficient markets hypothesis and behavioral finance to find out how rational active trading is.
Klíčová slova: JForex; Meta Trader; alghoritmic trading; Automated trading systems; CFD; ATS; system trading; behavioral finance; efficient market hypothesis; technical analysis; runs test

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 12. 2013
Datum podání práce: 31. 1. 2014
Datum obhajoby: 20. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46009/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: