U.S. Presidential elections 2012: the main candidates´ approach toward the role of the state in economy

Název práce: U.S. Presidential elections 2012: the main candidates´ approach toward the role of the state in economy
Autor(ka) práce: Cameron, Alexander
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Němec, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
An examination of the debate concerning the role of government from the liberal and conservative perspectives in the 2012 US Presidential election.
Klíčová slova: government; elections; presidential
Název práce: U.S. Presidential elections 2012: the main candidates´ approach toward the role of the state in economy
Autor(ka) práce: Cameron, Alexander
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Němec, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Zkouška z debaty o roli vlády od liberálních a konzervativních pohledů v 2012 amerických prezidentských volbách.
Klíčová slova: vláda; předsednický; volby

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 21. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39562/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: