Působení a vliv ratingových agentur na evropském trhu

Název práce: Působení a vliv ratingových agentur na evropském trhu
Autor(ka) práce: Meindl, Lukas Johannes
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Kučera, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá působením a rolí ratingových agentur na evropském trhu. Práce je zaměřena na charakteristiku ratingu a jeho funkce, na největší ratingové agentury tzv. "Velké trojky", průběh ratingového procesu a případné odlišnosti v přístupech "Velké trojky". Předmětem výkladu jsou rovněž vybrané problémy ratingových agentur, chování a význam těchto agentur v krizi, vliv ratingových agentur na finanční krizi a jejich regulace.
Klíčová slova: ratingové agentury; eurokrize; finanční krize; rating
Název práce: Působení a vliv ratingových agentur na evroském trhu
Autor(ka) práce: Meindl, Lukas Johannes
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Kučera, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the influence and role of rating agencies at the European market. The work is focused on characteristics of the rating and its functions, the largest credit rating agency, called the "Big Three", the rating process and possible differences in the methods of the "Big Three". The work also deals with some selected problems of rating agencies, behavior and significance of these agencies in the crisis, the impact of credit rating agencies in the financial crisis and their regulations.
Klíčová slova: rating; financial crisis; euro crisis; rating agencies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2013
Datum podání práce: 6. 1. 2014
Datum obhajoby: 28. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42585/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: