Analýza výuky softwarového inženýrství na VŠ v ČR

Název práce: Analýza výuky softwarového inženýrství na VŠ v ČR
Autor(ka) práce: Štolbová, Milena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašparová, Alena
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V práci je nejprve softwarové inženýrství zařazeno mezi ostatní informatické disciplíny, dále je zde charakterizován tento obor, jeho vývoj a jeho odlišení od počítačové vědy. Následuje hodnocení výuky softwarového inženýrství na různých vysokých školách v České republice, tzn. kde se vyučuje a co spadá do vyučované látky. Práce je zakončena statistikami přijatých studentů na studijní obory týkající se softwarového inženýrství.
Klíčová slova: Česká republika; vysoká škola; softwarové inženýrství

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3616/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: