Analysis of a Worldwide Adoption of International Financial Reporting Standards

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of a Worldwide Adoption of International Financial Reporting Standards
Překlad názvu:
Analýza použití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve světě
Autor práce:
Vakilov, Elshan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vašek, Libor
Osoba oponující práci:
Pelák, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je analýza použití IFRS při sestavování účetních závěrek ve světě s bližším zaměřením na EU, Rusko a Čínu. První kapitola přibližuje historický vývoj IAS/IFRS včetně důvodů pro použití IFRS, přímých a nepřímých výhod pro investory a jiné uživatele. Ve druhé kapitole je popis procesu přijímání IFRS ve světě s bližím důrazem na oblast EU - povinné a dobrovolné použití od roku 2005. Třetí část diplomové práce zhodnocuje přijetí a používání IFRS ve vybraných zemích, konkrétně v Rusku a Číně. V analýze je také uvážen vliv kultury a prostředí v jednotlivých zemích na použivání IFRS při sestavování účetních závěrek sestavených dle IFRS.
Klíčová slova:
IFRS; EU; Účetní závěrka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 4. 2013
Datum podání práce:
12. 8. 2013
Datum obhajoby:
02.10.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42925_xvake00.pdf [853,71 kB]
Veřejná příloha:
9081_xvake00.pdf [853,71 kB]
Oponentura:
34066_pelak.pdf [65,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
42925_vasek.pdf [940,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42925/podrobnosti