Financial reporting according to IFRS in Oil and Gas Industry

Název práce: Financial reporting according to IFRS in Oil and Gas Industry
Autor(ka) práce: Shagatay, Samal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main tasks of work is to study the properly reflection of business transactions on accounting accounts in the oil and gas enterprises and their further reflection in the financial statements in accordance with IFRS, the timely recognition of revenues and expenses of the organization. Industry structure, types of oil and gas assets, evaluation and impairment methods, cost accounting and other specific aspects of the industry are described in the work. The work contains a number of solved examples and practical illustration from the financial statements of Zhaikmunai LLP that is an Oil and Gas Company in West Kazakhstan.
Klíčová slova: Oil and Gas; IFRS; IFRS 6; Cost accounting
Název práce: Financial reporting according to IFRS in Oil and Gas Industry
Autor(ka) práce: Shagatay, Samal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main tasks of work is to study the properly reflection of business transactions on accounting accounts in the oil and gas enterprises and their further reflection in the financial statements in accordance with IFRS, the timely recognition of revenues and expenses of the organization. Industry structure, types of oil and gas assets, evaluation and impairment methods, cost accounting and other specific aspects of the industry are described in the work. The work contains a number of solved examples and practical illustration from the financial statements of Zhaikmunai LLP that is an Oil and Gas Company in West Kazakhstan.
Klíčová slova: Cost accounting; IFRS 6; Oil and Gas; IFRS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2012
Datum podání práce: 20. 8. 2013
Datum obhajoby: 2. 10. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43592/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: