Znovuuvedení minerální vody IDA na český trh

Název práce: Znovuuvedení minerální vody IDA na český trh
Autor(ka) práce: Mikšovská, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Prause, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Minerální voda Ida bývala ve svých dobách jednou z nejsilnějších značek na českém trhu minerálních vod. Avšak následkem bankrotu výrobce v roce 2000 byla produkce minerální vody ukončena. V posledních pár letech se začínají objevovat snahy znovu obnovit výrobu a prodej minerální vody IDA. Cílem této diplomové práce je analyzovat možnosti revitalizace minerální vody IDA především zhodnocením aktuální situace na českém trhu minerálních vod pomocí relevantních metod posuzujících makroekonomickou i mikroekonomickou stránku včetně analýzy konkurence. Dále pak zhodnocení původního positioningu značky IDA, spotřebitelského vnímání nejsilnějších značek na trhu a faktorů ovlivňujících nákupní rozhodování při výběru minerální vody. To vše za pomoci marketingového výzkumu. Na základě získaných výsledků bude doporučen vhodný positioning pro znovu uvedení značky na trh včetně komunikační strategie a mixu.
Klíčová slova: strategický marketing; marketingová komunikace; positioning značky; revitalizace značky; Znovuuvedení značky na trh
Název práce: Revitalization of the mineral water IDA to the Czech market
Autor(ka) práce: Mikšovská, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Prause, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Mineral water IDA used to be one of the most famous brands on the mineral water market in Czech Republic. However, due to the bankruptcy in 2000, the production of Ida was canceled. In last few years, attempts to restore production have started appearing. The main goal of the thesis is to analyze a possibility of mineral water Ida revitalization, doing so mainly by assessing Czech mineral water market, using relevant methods including macro a micro analysis of key factors, as well as competition analysis. Market research will be used to identify brand Ida awareness, consumer perceptions of the strongest brands on the market and factors influencing purchasing decisions. Suitable positioning and communication strategy for re-launching the brand will be recommended based on the results of all the analysis.
Klíčová slova: marketing communication; positioning; brand revitalization; Re-launching the brand; strategic marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 4. 2011
Datum podání práce: 23. 8. 2013
Datum obhajoby: 11. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31856/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: