Cestovní ruch a kultura, hlavní konkurenční výhody České republiky

Název práce: Cestovní ruch a kultura, hlavní konkurenční výhody České republiky
Autor(ka) práce: Tichá, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zdůrazňuje vzájemný vztah cestovního ruchu a kultury, jejich význam pro společnost a ekonomiku ČR. Na základě srovnání s dalšími zeměmi EU vyplývá, že Česká republika má významný potenciál, aby stavěla svou konkurenční výhodu na kultuře a cestovním ruchu. Práce vysvětluje metodiku kvantifikace ekonomických přínosů obou odvětví, včetně multiplikačních efektů. Zvyšování konkurenceschopnosti ČR jako turistické destinace zajišťuje státní agentura CzechTourism, v oblasti kultury však neexistuje systematická koncepce propagace v zahraničí. Kromě větší finanční podpory obou sektorů by měla vláda klást důraz na spolupráci Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ale i dalších institucí na všech úrovních veřejné správy.
Klíčová slova: Česká republika; multiplikační efekty; konkurenční výhoda; cestovní ruch; kultura
Název práce: Tourism and culture, main competitive advantages of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Tichá, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Tourism and culture, main competitive advantages of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Tichá, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 28. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3618/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: