Zdokonalení systému controllingu s podporou IT

Název práce: Zdokonalení systému controllingu s podporou IT
Autor(ka) práce: Kalinová, Pavla Ing.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Skurovcová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo navrhnout řešení v oblasti managementu pro konkrétní podnik, a to pomocí principů a nástrojů controllingu. V textu jsou nejprve popsány různé přístupy ke controllingu i k jeho zavádění v podniku, včetně specifik malých a středních firem. Praktická část se zaměřuje na strategickou analýzu podniku, návrh systému plánů a přizpůsobení účetnictví a postupů řízení zakázek v podniku. Doporučení ohledně softwarové podpory jsou rozdělena do více fází.
Klíčová slova: controlling;strategická anlýza;softwarová podpora;management;
Název práce: Improvement of the controlling system through IT
Autor(ka) práce: Kalinová, Pavla Ing.
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Skurovcová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2008

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: