Finanční analýza společnosti Pivovary Staropramen a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Pivovary Staropramen a.s
Autor(ka) práce: Staňková, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurečka, Jan
Oponenti práce: Vyleťal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V úvodní kapitole diplomové práce je popsána teoretická základna,která byla použita v praktické části. Poté byl krátce shrnut vývoj pivovarnictví, současná situace na trhu a historie společnosti. Finanční analýza je vypracována na základě poměrových ukazatelů, horizontální a vertikální analýzy výkazů. Pro souhrnné zhodnocení byl použit altmanův index, IN01, rychlý test, bonitní model. Práce je doplněna o mezipodnikové srovnání hlavních konkurentů na trhu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 28. 8. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3620/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: