Co-Branding between Luxury Brands and Mass Fashion Brands

Název práce: Co-Branding between Luxury Fashion Brands and Mass Fashion Brands
Autor(ka) práce: Khaustova, Svetlana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis investigates a relatively new phenomenon of co-branding between luxury and mass fashion brands. Through exploratory research of the fashion industry with respect to its main segments: luxury and mass fashion, specific and distinctive features of each segment are identified, in order to provide the basis for understanding the practice of fashion and the fashion branding. Further, a thorough study of co-branding in the framework of brand extension and strategic alliances identifies opportunities and threats involved with this practice; and proves the assumption that co-branding holds great potential as a strategic tool for brand activation and democratization of luxury. The objective of the thesis is to present an analysis of the real life cases of co-branding between luxury and mass fashion brands, determining positive and negative effects attached to the image of the two brands with adoption of the strategy. Moreover, the analysis aims to develop a guide for successful co-branding strategy in the luxury goods market.
Klíčová slova: Democratization of luxury; Luxury fashion brands; Fashion industry; Co-branding; Brand activation; Mass fashion brands
Název práce: Co-Branding between Luxury Brands and Mass Fashion Brands
Autor(ka) práce: Khaustova, Svetlana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá relativně novým fenoménem spojení luxusních a masových módních značek, totiž jejich co-brandingem. Prostřednictvím zkoumání módního průmyslu jsou označeny specifické a zvláštní vlastnosti každého jeho segmentu, přičemž je věnovaná pozornost tím hlavním - luxusní a masové módě. Rozbor co-brandingu identifikuje příležitosti a hrozby spojené s touto praxí, a dokazuje předpoklad, že co-branding má velký potenciál jako strategický nástroj pro rozhýbání značky a demokratizace luxusu. Cílem mé práce je předložit analýzu reálných případu co-brandinga luxusních a masových módních značek, určit pozitivní a negativní výsledky toho to spojeni a jeho vliv na obraz značek a celkovou strategii. Navíc analýza má za cíl vytvořit vodítko pro úspěšnou strategii co-branding na trhu s luxusním zbožím.
Klíčová slova: Demokratizace luxusu; Masový módní značky; Luxusní módní značky; Co-branding; Rozhýbaní značky; Módní průmysl

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2012
Datum podání práce: 20. 5. 2013
Datum obhajoby: 18. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40289/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: