The changing role of the IMF

Název práce: The changing role of the IMF
Autor(ka) práce: Vasilov, Vangel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Čermáková, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper analyses the role of the "International Monetary Fund" in the global economy, from its creation and its original purpose, up to the present and its revised role. It elaborates the need for its creation, its organizational structure, all members and non-members rights and obligations and the organization's path in implementing reforms In order to cope with the changing environment. In the end, analysis and comparison is made between 3 cases in which the "Fund" took action in. Analysis on the influence, policies and changes on macroeconomic level, which the organization managed to achieve and "mend" the overall situation.
Klíčová slova: Mexico; Macroeconomic policy; International Monetary Fund
Název práce: The changing role of the IMF
Autor(ka) práce: Vasilov, Vangel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Čermáková, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje úlohu Mezinárodního měnového fondu (MMF) v globální ekonomice od původního účelu existence MMF až po jeho současnou pozměněnou roli. Rozpracovává důvody pro založení MMF, jeho organizační strukturu, práva a povinnosti členských a nečlenských zemí a způsob implementace reforem MMF v reakci na měnící se podmínky. Finální část obsahuje analýzu a komparaci tří historických případů, v rámci kterých MMF zasahoval. Analyzovány jsou vlivy, politiky a změny na makroekonomické úrovni, které byly vyžadovány a které měly vyřešit celkovou situaci.
Klíčová slova: Mexiko; Makroekonomická politika; Mezinárodní měnový fond

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2013
Datum podání práce: 15. 9. 2013
Datum obhajoby: 19. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40967/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: