Analýza a určení parametrů ovlivňujících výběr CPM nástrojů v podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a určení parametrů ovlivňujících výběr CPM nástrojů v podniku
Autor práce:
Kozák, Jaroslav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Maryška, Miloš
Osoba oponující práci:
Kasl, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavními cílem a současně přínosem práce je doporučení vhodného nástroje, který naplní stanovené požadavky konkrétního podniku. Abych dosáhl hlavního cíle, a tedy i přínosu diplomové práce, stanovil jsem si dva cíle. Prvním cílem je analýza připravenosti podniku na implementaci CPM nástroje. Druhým cílem práce je analýza CPM nástrojů a doporučení vhodného nástroje v závislosti na podnikové připravenosti. Pro dosažení prvního cíle jsem provedl analýzy současného přístupu k hodnocení připravenosti firem na implementaci CPM nástroje. V závislosti na analýzy současného přístupu jsem definoval metodiku pro analýzu připravenosti podniku vycházející ze znalostních modelů oblastí CPM. Tato metodika byla vstupem pro analýzu konkrétního podniku. Analýzu nástrojů CPM jsem řešil rozšířením současného poznání v dané oblasti. Sestavil jsem metodiku, která hodnotí nástroje CPM komplexně. Na základě této metodiky jsem provedl analýzu vybraných CPM nástrojů. Výsledkem analýz bylo doporučení implementovat nástroj BNS od Inekon do konkrétního podniku. Zjistil jsem, že metodiky lze uplatnit v praxi, a jsou použitelné pro výběr vhodného nástroje. Z analýz nástrojů CPM, vyšel vítězně nástroj BNS, a to hlavně díky jeho nízké ceně.
Klíčová slova:
model zralosti CPM; analýza nástrojů CPM; řízení podnikové výkonnosti; analýza podniku a jeho připravenosti na implementaci CPM; Corporate Performance Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2013
Datum podání práce:
28. 6. 2013
Datum obhajoby:
29.08.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41708_xkozj16.pdf [1,37 MB]
Oponentura:
33840_Kasl.pdf [181,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
41708_maryskam.pdf [178,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41708/podrobnosti