Mezinárodní strategie Junior Achievement

Název práce: International Strategy of Junior Achievement
Autor(ka) práce: Müller, Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Junior Achievement is an international non-profit educational organization. It operates in more than 120 countries around the world and serves more than 10 million students every year. The aim of this paper is to analyze the international strategy of Junior Achievement and to draw out recommendations for its future operations and for operations of similar entities. The paper presents an inimitable view on the organization from the author, leader of one the national organizations within the Junior Achievement network. The paper provides a detailed view into the history of the organization. It also describes the development and current state of selected national organization in United Kingdom, Estonia and Czech Republic. The last chapter analyzes strategies of Junior Achievement at worldwide, regional and national levels. The chapter also compares and contrasts the strategies in order to find similarities and differences and to draw out basic recommendations for different levels of Junior Achievement operations based on the comparison and the author's personal experience.
Klíčová slova: non-profit organizations; Junior Achievement; entrepreneurship; organizational strategy
Název práce: Mezinárodní strategie Junior Achievement
Autor(ka) práce: Müller, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Junior Achievement je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace. Působí ve více než 120 zemích světa a do jejích programů se každoročně zapojuje na 10 milionů studentů. Cílem této práce je analyzovat mezinárodní strategii Junior Achievement a na jejím základě sepsat doporučení pro budoucí fungování této a podobných organizací. Práce představuje ojedinělý pohled na tuto organizaci očima autora, vedoucího pracovníka jedné z národních kanceláří Junior Achievement. Práce umožňuje detailní pohled do historie organizace, popisuje též vývoj a současný stav tří vybraných národních organizací, konkrétně organizací z Velké Británie, Estonska a České republiky. Poslední kapitola analyzuje strategie Junior Achievement na globální, regionální i národní úrovni. Tato kapitola též porovnává tyto strategie za účelem nalezení podobností a rozdílů. Formulovaná doporučení pro různé úrovně řízení jsou založena na základě tohoto porovnání a vlastních zkušeností autora.
Klíčová slova: strategie společnosti; podnikatelství; Junior Achievement; neziskové organizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2010
Datum podání práce: 25. 5. 2011
Datum obhajoby: 19. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29210/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: