Due diligence při fúzích a akvizicích

Název práce: Due diligence při fúzích a akvizicích
Autor(ka) práce: Bezek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kopalová, Helena
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomova praca analyzuje teorii fúzí a akvizic. V prvních kapitolách se práce zaměřuje na problematiku fúzí z hlediska Corporate finance. Věnuje se přátelským a nepřátelským převzetím, jednotlivým typům fúzí a akvizic, typům investorů a důvodům proč k fúzím vlastně dochází. V dalších kapitolách se práce zabývá finančním due diligence s důrazem na pohled finančních manažerů, nebo investorů stojících na straně kupujícího (buy side).
Klíčová slova: corporate finance; EBITDA; finanční due diligence; akvizice; fúze
Název práce: Due diligence in M&A process
Autor(ka) práce: Bezek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kopalová, Helena
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2008
Datum podání práce: 7. 5. 2008
Datum obhajoby: 10. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8814/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: