Podpora tímovej práce študentov

Název práce: Podpora tímovej práce študentov
Autor(ka) práce: Latiak, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Kašparová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá fenoménom tímovej práce a jej významom pri vývoji softwaru. Rozoberá význam tímovej práce v agilných softwarových metodológiách a venuje sa metódam vývoja v spolupráci. Mapuje oblasť výuky softwarového inžinierstva, predovšetkým z pohľadu možností podpory tímovej práce a jej integrácie do vysokoškolskej výuky softwarového inžinierstva. Popisuje existujúce softwarové nástroje slúžiace na podporu tímovej práce, a to nástroje univerzálne i špecifické, využívané pri vývoji softwaru. Jej druhoradým cieľom je vytvorenie špeciálnej aplikácie slúžiacej na podporu tímovej práce študentov predmetu "4IT115 - Základy softwarového inženýrství".
Klíčová slova: vývoj v spolupráci; softwarové metodológie; vývoj softwaru; tímová práca; výuka softwarového inžinierstva
Název práce: Students' team work support
Autor(ka) práce: Latiak, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Kašparová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3633/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: