Metody oceňování pozemků a jejich aplikace

Název práce: Metody oceňování pozemků a jejich aplikace
Autor(ka) práce: Hricová, Silvia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dušek, David
Oponenti práce: Votřelová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá metodami oceňování pozemků a jejich aplikací, kterou ilustruji na pozemku, jenž byl nedávno zobchodován za rekordní sumu za metr čtvereční v ČR a u něhož lze z veřejně přístupných zdrojů zjistit veškeré hodnototvorné faktory. Cílem je zjistit, zda byla cena zaplacená investory přiměřená, anebo nikoliv. Ocenění je provedeno pomocí šesti různých metod, a to metody srovnávací, indexové porovnávací, Naegeliho metody třídy polohy, reziduálním způsobem, Sammetovou metodou a oceněním podle předpisů. Součástí práce je i analýza pražského trhu se stavebními pozemky.
Klíčová slova: Reziduální metoda; Naegeliho metoda; Trh s nemovitostmi; Pozemek

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 28. 8. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3634/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: