Ruská národnostní menšina a její kultura v České republice

Název práce: Ruská národnostní menšina a její kultura v České republice
Autor(ka) práce: Mametyeva, Margarita
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Dostál, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje jak problematice současného postavení ruské diaspory v České republice, tak i adaptace a integrace Rusů do majoritní společnosti s důrazem na socioekonomickou situaci dané menšiny a na jejich kulturu. Práce mapuje zjištění příčin a důvodů migrace a to i z historického pohledu. Dále popisuje, jak se prolínají ruská kultura a její tradiční zvyky s českou kulturou v podmínkách migrace a jak vnímají Češi ruskou kulturu. Zvláštní pozornost je přitom věnována mladé generaci Čechů, převážně studentům a absolventům vysokých škol.
Klíčová slova: integrace Rusů; socioekonomická situace migrantů; ruská kultura v ČR; ruská národnost v Česku
Název práce: Russian national minority and its culture in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Mametyeva, Margarita
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Dostál, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor's Thesis is engaged in problems of present status of Russian diaspora in the Czech Republic, also in adaptation and integration of Russians into the majority society with putting emphasis on the socioeconomic situation of this national minority and their culture. Thesis maps finding out reasons of migration, also from historical view. Then thesis describes how Russian culture and their traditions intertwine with Czech culture in migration conditions and how Czechs perceive Russian cultures. Thesis pays attention to young generation of Czechs, mostly students and graduates of universities.
Klíčová slova: integration of Russians; Russian culture in the Czech Republic; Russian nationality in the Czech Republic; socioeconomic situation of Russian migrants

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34705/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: