Rizikové faktory pro pokles domácností pod hranici životního minima

Název práce: Rizikové faktory pro pokles domácností pod hranici životního minima
Autor(ka) práce: Klíma, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Krejčová, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá zjištěním rizikových faktorů a poukázání na ně. Teoretická část popisuje existenční a životní minimum v ČR i ve srovnání s EU a také se zabývá problematikou chudoby a nezaměstnanosti. Praktická část se zabývá již samotným výzkumem, které faktory jsou rizikové.
Klíčová slova: SILC; Nezaměstnanost; Existenční minimum; Životní minimum; Logitový model; Logistická regrese
Název práce: Risk Factors for the Decline in Households below the Subsistence Level
Autor(ka) práce: Klíma, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Krejčová, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the detection of risk factors and refer to them. The theoretical part describes the subsistence minimum and living wage in the Czech Republic in comparison with the EU, and also deals with the problems of poverty and unemployment. The practical part has been engaged in the research, which are risk factors.
Klíčová slova: SILC; Unemployment; The subsistence minimum; Logistic regression; Logit model; Living wage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2011
Datum podání práce: 10. 5. 2013
Datum obhajoby: 12. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34947/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: