Moderní přístupy k řízení hospodárnosti (se zvláštním zřetelem na řízení programových aspektů televizní stanice)

Název práce: Moderní přístupy k řízení hospodárnosti (se zvláštním zřetelem na řízení programových aspektů televizní stanice)
Autor(ka) práce: Machala, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Bártík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základními přístupy k řízení hospodárnosti a to především k řízení hospodárnosti fixních nákladů na příkladě řízení programových nákladů televizní společnosti. Teoretická část práce nejprve vymezuje charaktery jednotlivých typů nákladů. Dále se práce věnuje přístupům k řízení fixních nákladů a to jak na existující, tak i na budoucí kapacitě. Teoretická část je pak uzavřena popisem metodiky investičního rozhodování, jako nástroje řízení fixních nákladů, což je následně provázáno i s řízením programové knihovny televizní stanice. V praktické části se práce nejprve věnuje specifikům provozování televizní stanice. Popisuje nákladová i výnosová specifika televizního odvětví a stanovuje kritéria úspěšného řízení programu televizní stanice. V poslední části práce je popsán kalkulační model, který byl současně s prací vytvořen. Model slouží jako podpůrný nástroj řízení hospodárnosti programové knihovny televizní stanice a i jako nástroj řízení hospodárnosti televizního vysílání. V závěru práce je popsána strategie řízení hospodárnosti programových nákladů a dále jsou shrnuta doporučení, která z modelu řízení programových nákladů vyplývají.
Klíčová slova: televize; Fixní náklady; řízení nákladů; hospodárnost; televizní stanice; utopené náklady
Název práce: Modern approaches to cost management (with special focus on broadcasting)
Autor(ka) práce: Machala, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Bártík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this diploma thesis is to introduce the reader to the topic of economy and effectiveness management with the focus on management of fixed costs in broadcasting television. The theoretical part of the thesis is firstly decribing the various types and characteristics of the costs. Then it describes the different fixed costs management approaches. The theoretical part is finished by the introduction to the capital budgeting methodology as a tool for fixed cost management. Practical part of the thesis starts with the introduction to the broadcasting industry with its cost and revenue specifics. The final chapter is describing the calculation model that aims to serve as a supporting tool for broadcasting economy, efficiency and effectiveness. The thesis is ended by the strategic approaches towards cost controlling and cost management in broadcasting industry.
Klíčová slova: television; broadcasting; sunk cost; fixed cost; effectiveness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2011
Datum podání práce: 31. 1. 2013
Datum obhajoby: 24. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35137/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: