Body Image v marketingové komunikaci

Název práce: Body Image v marketingové komunikaci
Autor(ka) práce: Kučerová, Dana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
S různými typy médií a reklamou v nich obsaženou se v dnešní době setkává každý z nás. Reklamám na perfektní předměty, dokonalé služby, nejmodernější technologické prostředky, které propagují krásní lidé s ideálním vzhledem, jsme vystavováni i několikrát za jediný den. Nelze se proto divit, že je již nepovažujeme za něco výjimečného. Staly se spíše obrazem, se kterým se chceme identifikovat či měřítkem, dle kterého hodnotíme nejen své okolí, ale i sebe samotné, náš vzhled nevyjímaje. Vliv médií, která se stala nedílnou součástí dnešní společnosti, je zřejmý. Jak na nás média působí? Jak velký je jejich vliv na utváření a vývoj osobnosti člověka? Jak se díky působení médií mění naše chování, jednání a rozhodování? Jak na základě zobrazovaných ideálů vnímáme a hodnotíme sami sebe, svůj vzhled, svou body image?
Klíčová slova: -
Název práce: Body Image in Marketing Comunications
Autor(ka) práce: Kučerová, Dana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 5. 2008
Datum podání práce: 8. 5. 2008
Datum obhajoby: 5. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8847/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: