Kreditní riziko - rating Bank of England

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kreditní riziko - rating Bank of England
Autor práce:
Ngo Thi Ngoc, Anh
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Blahová, Naděžda
Osoba oponující práci:
Brada, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na teoretický výklad na možnost měření a řízení kreditních rizik. Cílem této práce je zkoumání přehledu o finančních rizicích, pojetí jednotlivých rizik a jejich kvalifikace, větší část je věnována úvěrovému riziku a důležitost risk managementu. Dále se práce zabývá možností přístupu k měření a modelování kreditního rizika a dopadem nového konceptu Basel II na řízení úvěrového rizika a jeho přístupy (STA, FIRB, AIRB). Práce pojednává o ratingu a jeho členění na interní a externí jako nástroj bankovní regulace při řízení úvěrového rizika a dále se zabývá zejména externí rating a dopad ratingového hodnocení na Bank of England.
Klíčová slova:
Bank of England; Value at Risk; úvěrové riziko; externí rating; řízení kreditních rizik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 2. 2012
Datum podání práce:
25. 5. 2012
Datum obhajoby:
26.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36944_xngoa00.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
33455_brada.pdf [240,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36944/podrobnosti