Kreditní riziko - rating Bank of England

Název práce: Kreditní riziko - rating Bank of England
Autor(ka) práce: Ngo Thi Ngoc, Anh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Brada, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na teoretický výklad na možnost měření a řízení kreditních rizik. Cílem této práce je zkoumání přehledu o finančních rizicích, pojetí jednotlivých rizik a jejich kvalifikace, větší část je věnována úvěrovému riziku a důležitost risk managementu. Dále se práce zabývá možností přístupu k měření a modelování kreditního rizika a dopadem nového konceptu Basel II na řízení úvěrového rizika a jeho přístupy (STA, FIRB, AIRB). Práce pojednává o ratingu a jeho členění na interní a externí jako nástroj bankovní regulace při řízení úvěrového rizika a dále se zabývá zejména externí rating a dopad ratingového hodnocení na Bank of England.
Klíčová slova: Bank of England; Value at Risk; úvěrové riziko; externí rating; řízení kreditních rizik
Název práce: Credit risk - rating Bank of England
Autor(ka) práce: Ngo Thi Ngoc, Anh
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Brada, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on theoretical interpretation of credit risk measurement and management. The goal of this thesis is to figure out the overview of financial risks, their definition, with big aim on credit risk and risk management, the way to approach credit risk with credit models and the impact of Basel II on credit risk management (STA, FIRB, AIRB). The thesis will concern with rating as one of tools to deal with credit risk a particularly the impact of rating on Bank of England.
Klíčová slova: Credit risk; Value at Risk; credit risk management; Bank of England; external rating

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2012
Datum podání práce: 25. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36944/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: