Podpora testování ve Visual Studiu 2005

Název práce: Podpora testování ve Visual Studiu 2005
Autor(ka) práce: Padevět, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašparová, Alena
Oponenti práce: Ruda, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce shrnuje teoretická východiska testování aplikací a uvádí praktické návody a osvědčené postupy pro testování s využitím Microsoft Visual Studia 2005 Team Suite. Práce byla napsána ve spolupráci s firmou Empire s.r.o. při testování ASP.NET webové aplikace. Všechny uvedené postupy byly ověřeny při úspěšném testování komerční aplikace. Hlavním přínosem práce je uvedení úspěšného návodu na testování aplikace a doporučení pro řešení nejčastějších problémů. V první části jsou popsána teoretická východiska a postupy testování. V dalších částech je uveden doporučený postup testování, poznámky k vytváření dokumentace testů a zajištění jejich konzistence. Poslední část práce je věnována využití Visual Studia 2005 na podporu testování. Jsou zde rozebrány základní typy testů a nastavení Visual Studia 2005.
Klíčová slova: web testy; unit testy; Microsoft Visual Studio 2005 Team System; testování aplikací
Název práce: Software testing in Visual Studio 2005
Autor(ka) práce: Padevět, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Alena
Oponenti práce: Ruda, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3639/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: