12. pětiletý plán Číny: reakce na hlavní výzvy pro čínskou ekonomiku

Název práce: 12. pětiletý plán Číny: reakce na hlavní výzvy pro čínskou ekonomiku
Autor(ka) práce: Černá, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá 12. pětiletým plánem Čínské lidové republiky, který probíhá v letech 2011 - 2015. Hlavním cílem práce je zhodnocení tohoto plánu v kontextu silných, a zejména slabých stránek čínského hospodářství. Práce je rozdělena do tří kapitol. Kapitola první je teoretickým úvodem do problematiky hospodářské politiky a ekonomických systémů. Kapitola druhá se plně věnuje čínskému ekonomickému systému. Třetí kapitola se zaobírá konkrétně 12. pětiletým plánem a rozborem jeho vybraných bodů.
Klíčová slova: 12. pětiletý plán; čínská ekonomika; socialistická tržní ekonomika
Název práce: China's 12th Five Year Plan: reactions to challenges for the Chinese economy
Autor(ka) práce: Černá, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the 12th Five Year Plan of China which takes place between years 2011 and 2015. The aim of this thesis is to evaluate this plan in the context of strong a weak points of the Chinese economy. The thesis consists of three chapters. The first chapter is the theoretical introduction to the economic policy and economic systems. The second chapter concentrates on the Chinese economic system and the last chapter analyses the selected points of the 12th Five Year Plan.
Klíčová slova: The Chinese economy; socialist market system; 12th Five Year Plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2012
Datum podání práce: 14. 5. 2013
Datum obhajoby: 14. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37998/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: