Internetové obchodování

Název práce: Internetové obchodování
Autor(ka) práce: Veselková, Zdeňka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hásová, Jiřina
Oponenti práce: Švarc, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá internetovým obchodováním. Nejprve se věnuje objasnění základních pojmů týkajících se internetu a samotného internetového obchodování a dále pramenům práva pro oblast internetu. Samostatné kapitoly jsou vyčleněny elektronickým smlouvám, kde se práce věnuje analýze této problematiky, a spotřebitelským smlouvám, které kapitolu elektronických smluv doplňují. V závěru bakalářská práce popisuje orgány mající dohled nad oblastí internetu a provádí rozbor hlavních problémů vznikajících při nákupu přes internet na základě platné legislativy.
Klíčová slova: elektronické smlouvy; internetový obchod; elektronické obchodování
Název práce: Electronic commerce
Autor(ka) práce: Veselková, Zdeňka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hásová, Jiřina
Oponenti práce: Švarc, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with electronic commerce. Thesis explains basic terms connected with Internet and electronic commerce and moreover describes sources of law for the Internet. Separated chapters are devoted to e-contracts and consumer contracts. Last two parts are dedicated to supervising authorities and to analysis of main problems arising from the electronic commerce.
Klíčová slova: electronic commerce; e-shop; electronic contract

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 6. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38137/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: