Ocenění podniku metodou kapitalizovaných čistých výnosů

Název práce: Ocenění podniku metodou kapitalizovaných čistých výnosů
Autor(ka) práce: Kurtinová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurečka, Jan
Oponenti práce: Svačina, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá oceněním podniku pomocí metody kapitalizovaných čistých výnosů u podniku ve specifické situace, jíž je likvidace podniku.
Klíčová slova: metoda kapitalizovaných čistých výnosů; finanční analýza; strategická analýza; Oceňování podniku

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 28. 8. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3645/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: