Ekonomické postavení vybraných států Střední Asie ve světovém hospodářství (Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán)

Název práce: Ekonomické postavení vybraných států Střední Asie ve světovém hospodářství (Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán)
Autor(ka) práce: Fusek, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašpar, Václav
Oponenti práce: Karpová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce má za úkol analyzovat ekonomické postavení vybraných států (Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán) s ohledem na jeho relevantní příčiny, vliv společenských struktur a politických aktérů a identifikovat potenciál dalšího rozvoje oblasti. Pro tyto účely poskytuje základní informace o moderní historii regionu a socioekonomické charakteristice zemí s problematikou náboženství a státní správy. Dále podrobněji prezentuje vývoj po rozpadu Sovětského svazu v politické a zejména ekonomické oblasti, aby určila současnou pozici států ve světovém hospodářství, odvíjející se též od zapojení do integračních uskupení a bilaterálních vztahů s dalšími aktéry, kde se na klíčových pozicích nacházejí Čína, Rusko a USA, EU naopak doposud plně nevyužívá svých možností.
Klíčová slova: Tádžikistán; Střední Asie; Uzbekistán; Turkmenistán; Kyrgyzstán
Název práce: Economic position of selected countries of Central Asia in the world economy (Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)
Autor(ka) práce: Fusek, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kašpar, Václav
Oponenti práce: Karpová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to analyze the economic status of selected countries (Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) with respect to the relevant causes, the impact of social structures and political actors, and to identify potential for further development in the area. In order to do so, it provides basic information about the modern history of the region and socio-economic characteristics of the countries mentioning the problems of religion and good governance. Furthermore, the thesis presents in detail the transformation of the region in the political and especially in the economic area after the dissolution of the Soviet Union. To determine the current position of these states in the global economy, it reflects the engagement in various integration groupings and bilateral relations with the key actors, such as China, Russia and US, while the EU has not yet made full use of its capabilities.
Klíčová slova: Uzbekistan; Turkmenistan; Tajikistan; Kyrgyzstan; Central Asia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2012
Datum podání práce: 5. 5. 2013
Datum obhajoby: 12. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38749/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: