Amnesty International v mezinárodních vztazích: role Amnesty International v postgenocidní Rwandě a analýza nástrojů a politik v případě zrušení trestu smrti ve Rwandě

Název práce: Amnesty International v mezinárodních vztazích: role Amnesty International v postgenocidní Rwandě a analýza nástrojů a politik v případě zrušení trestu smrti ve Rwandě
Autor(ka) práce: Lososová, Radka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Knotková, Vladimíra
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá nevládní lidskoprávní organizací Amnesty International, její rolí v postgenocidní Rwandě a zejména politikami této organizace použitými za účelem zrušení trestu smrti ve Rwandě. První kapitola se věnuje především Amnesty International z hlediska náplní její činnosti, nástrojů a politik. Druhá kapitola se zabývá Rwandou, respektive faktory, které ovlivňují lidská práva ve rwandské společnosti v období po genocidě. Poslední kapitola se prakticky zaměřuje na politiky použité Amnesty International ve Rwandě, aby se definitivně podařilo zrušit trest smrti v této zemi.
Klíčová slova: Amnesty International; lidská práva; Rwanda; lidskoprávní organizce; NGO; trest smrti
Název práce: Amnesty International in international relations: the role of Amnesty International in post genocide Rwanda and the analysis of its instruments and policy in the case of abolishing the death penalty in Rwanda
Autor(ka) práce: Lososová, Radka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Knotková, Vladimíra
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor work deals with non -- governmental organisation focused on human rights which is called Amnesty International, its role in post genocide Rwanda and especially its policy used for the purpose of abolishing the death penalty. In the first chapter I wrote about Amnesty International and its work in general. I mean its content activities and policy instruments. The second chapter deals with Rwanda and factors which influence human rights in Rwanda society just after genocide. Last chapter is virtually focused on policy used in Rwanda by Amnesty International to cancel the death penalty.
Klíčová slova: human rights; Rwanda; human rights organization; Amnesty International; NGOs; the death penalty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2013
Datum podání práce: 7. 5. 2013
Datum obhajoby: 21. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38814/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: