Maastrichtská konvergenční kritéria a jejich plnění členskými zeměmi EMU (EU)

Název práce: Maastrichtská konvergenční kritéria a jejich plnění členskými zeměmi EMU (EU)
Autor(ka) práce: Mahdalová, Renata
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Abrhám, Josef; Abrhám,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na plnění maastrichtských konvergenčních kritérií obzvláště deseti zeměmi, které přistoupily do EU v páté vlně rozšíření v roce 2004a jejich připravenost na přijetí společné měny euro. Obsahuje také stručný popis vzniku Evropské měnové unie.Samostaná kapitola je věnována plnění kovergenčních kritérií v České republice.
Klíčová slova: -
Název práce: Maastricht convergence criteria and their implementation by Member countries of EMU (EU)
Autor(ka) práce: Mahdalová, Renata
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Abrhám, Josef; Abrhám,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2008
Datum podání práce: 1. 5. 2008
Datum obhajoby: 9. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8956/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: