Zakládání soukromé zdravotnické praxe

Název práce: Zakládání soukromé zdravotnické praxe
Autor(ka) práce: Kašpárková, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Ryglová, Nikol
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce rozebírá podmínky, které je vhodné dodržet při zakládání soukromé zdravotnické praxe chápané jako "podnik". Mezi nejdůležitější podmínky patří zejména podnikatelský záměr, ekonomická bilance, časový plán, rozpočet, technické podmínky, účetnictví a ceny zdravotních výkonů. Cílem práce je srovnání ekonomické výhodnosti zřízení soukromé zdravotnické praxe, blíže zubní ordinace "na zelené louce", tj. zavedení zcela nové praxe nebo nákup již zavedené praxe. Pod pojmem "zubní ordinace" je myšleno pouze místo, ve kterém se soukromé zdravotnické zařízení nachází.
Klíčová slova: Účetnictví; Rozpočet; Technické podmínky; Ekonomická bilance; Podnikatelský záměr; Zakládání sourkomé zdravotnické praxe
Název práce: Foundation Private Health Company
Autor(ka) práce: Kašpárková, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Ryglová, Nikol
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 28. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3649/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: