Námorní teritoriálni spory Číny (se zaměřením na Japonsko)

Název práce: Námorné teritoriálne spory Číny (so zameraním na Japonsko)
Autor(ka) práce: Glockner, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zanalyzovať a zmapovať námorné teritoriálne spory ČĽR so zameraním na ostrovy Diaoyudao na pozadí politických, ekonomických, právnych a historických determinantov a vyvodiť z neho reálne a potenciálne dopady na zainteresované krajiny a navrhnúť riešenia tohto sporu. Diplomová práca je rozdelená na tri časti - teoretické predpoklady teritoriálnych sporov, teritoriálne spory ČĽR a konkrétny teritoriálny spor o ostrovy Diaoyudao. Teoretická časť charakterizuje teritoriálne spory, metódy a možnosti pri ich riešení. Ďalšie dve kapitoly analyzujú čínsku zahraničnú politiku a konkrétne teritoriálne spory.
Klíčová slova: teritoriálne spory; Japonsko; Senkaku; Východočínske more; Diaoyudao; ČĽR; Juhočínske more; UNCLOS
Název práce: Námorní teritoriálni spory Číny (se zaměřením na Japonsko)
Autor(ka) práce: Glockner, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zanalyzovat a zmapovat námorní teritoriálni spory ČĽR se zaměřením na ostrovy Diaoyudao na pozedí politických, ekonomických, právnich a historických determinantu a vyvodit z něj reálni a potenciálni dopady na zainteresovaní krajiny a navrhnout řešení tohohle sporu. Diplomová práce je rozdelená do tří části - teoretické předpoklady teritoriálnich sporu, teriotirálni spory ČĽR a konkrétni teritoriálni spor o ostrovy Diaoyudao. Teoretická část charakterizuje teritoriálni spory, metody, a možnosti při jejich řešení. Další dvě kapitoly analyzují čínskou zahraniční politiku a konkrétni teritoriálni spory.
Klíčová slova: Diaoyudao; Senkaku; Východočínske moře; Jihočínske moře; UNCLOS; Japonsko; ČĽR; teritoriálni spory
Název práce: Maritime territorial disputes of China (with focus on Japan)
Autor(ka) práce: Glockner, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to analyze and map maritime territorial disputes of PRC with focus on Diaoyudao islands. Analysis is performed on the background of political, economical, legal and historical determinants with goal of drawing real and potential impacts on countries involved and to propose appropriate solutions of this dispute. Diploma thesis is subdivided into three main chapters - theoretical presumptions of a territorial dispute, territorial disputes of PRC and territorial dispute between PRC and Japan. Theoretical part is characterizing territorial disputes as they are, methods and possibilities on dealing and solving territorial disputes. Two other chapters are analyzing chinese foreign policy and particular territorial disputes.
Klíčová slova: East China sea; South China sea; territorial dispute; UNCLOS; Senkaku; Diaoyudao; PRC; Japan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2012
Datum podání práce: 12. 5. 2013
Datum obhajoby: 12. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39174/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: