Zneužití dominantního postavení v případu Student Agency v. ÚOHS

Název práce: Zneužití dominantního postavení v případu Student Agency v. ÚOHS
Autor(ka) práce: Mikolášiková, Beáta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Švarc, Zbyněk
Oponenti práce: Boháček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o jedné z forem narušení hospodářské soutěže - o zneužití dominance na trhu. Jejím hlavním cílem je identifikovat skutečnosti, které zakládají zneužití dominantního postavení v autobusové dopravě. Tedy, jaké konkrétní konání či nekonání je považováno za zneužití v této sféře. Daná problematika je demonstrována na vybraných případech, o nichž rozhodoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže popř. v soudním přezkumu správní soud.
Klíčová slova: predátorské ceny; klíčové zařízení; zneužití dominantního postavení; dominantní postavení; relevantní trh
Název práce: Abuse of market domination in the case Student Agency v. Competition authority
Autor(ka) práce: Mikolášiková, Beáta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Švarc, Zbyněk
Oponenti práce: Boháček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with one of the forms of the interference with economic competition -- the abuse of market domination. Its main aim is to identify facts that establish the abuse of market domination in bus transport. Thus, what particular actions are or are not considered abuse in this sphere. This given issue is demonstrated in selected cases in which competition authority or administrative tribunal decides.
Klíčová slova: predatory prices; essencial facilities; abuse of market domination; market domination; relevant market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39242/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: