Vývoj rozpočtových pravidel a analýza jejich účinnosti na vybraných institutech

Název práce: Vývoj rozpočtových pravidel a analýza jejich účinnosti na vybraných institutech
Autor(ka) práce: Bergmannová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vývojem rozpočtových pravidel a analýzou jejich účinnosti. V první části se věnuje popisu soustavy veřejných rozpočtů a problematice vykazování vládního sektoru. Další část je věnována státnímu rozpočtu, jeho funkcím, jeho přípravě a schvalování a také rozpočtovému právu. V případové studii, týkající se státních záruk, je vytyčen právní vývoj tohoto institutu a následně analyzována činnost vlády v tomto právním rámci. Analýza ukazuje, že právní úprava byla nedostatečná za účinnosti zákona č. 576/1990 Sb. a vláda rozpočtová pravidla nedodržovala. Současná rozpočtová pravidla (zákon č. 218/2000 Sb.) jsou podstatně přísnější a neopravňují ministra financí ke schvalování státních záruk. Druhá případová studie je zaměřena na rozpočtové plánování. Za účinnosti zákona č. 576/1990 Sb. vláda neměla stanovenou povinnost tvořit střednědobé rozpočtové plány. V roce 2000 byla stanovena povinnost vlády předkládat střednědobé výhledy Poslanecké sněmovně a v roce 2004 byly zavedeny novelou střednědobé výdajové rámce. Za účinnosti zákona č. 218/2000 Sb. nebyly střednědobé výdajové rámce dodržovány až do roku 2007. Výsledky analýzy ukazují, že by se měly právně upravit sankce vlády za nedodržení rozpočtových pravidel a další opatření, což by zvýšilo fiskální disciplínu vlády.
Klíčová slova: zákon o rozpočtových pravidlech; střednědobé výdajové rámce; střednědobé rozpočtové plánování; státní záruky; státní rozpočet

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2008
Datum podání práce: 12. 5. 2008
Datum obhajoby: 10. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8989/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: