Německo a východní rozšíření EU

Název práce: Nemecko a východné rozšírenie EÚ
Autor(ka) práce: Hučková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vplyvom Nemecka na proces východného rozšírenia EÚ v roku 2004. Cieľom práce je analýza vplyvu Nemecka ako jednej z najsilnejších krajín EÚ a skúmanie vnútropolitickej situácie v SRN, v rámci ktorého sa kladie dôraz na stanoviská jednotlivých politických strán zastúpených v Spolkovom sneme k tomuto prístupovému procesu. Prvá kapitola sa zaoberá politickými ambíciami Nemecka v priebehu procesu európskej integrácie od 1952 do súčasnosti. V druhej kapitole je vysvetlený proces východného rozšírenia a jeho jednotlivé kroky. Tretia kapitola informuje o postoji znovuzjednoteného Nemecka k východnému rozšíreniu EÚ, pričom sú zohľadnené názory jednotlivých politických strán.
Klíčová slova: nemecké politické strany; Nemecko; východné rozšírenie EÚ; EÚ
Název práce: Německo a východní rozšíření EU
Autor(ka) práce: Hučková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem Německa na proces východního rozšíření EU v roce 2004. Cílem práce je analýza vlivu Německa jako jedné z nejsilnějších zemí EU a zároveň zkoumání vnitropolitické situace v SRN, v rámci kterého se klade důraz na stanoviska jednotlivých politických stran zastoupených ve Spolkovém sněmu k tomuto přístupovému procesu. První kapitola se zabývá politickými ambicemi Německa v průběhu procesu evropské integrace od roku 1952 až do současnosti. V druhé kapitole je vysvětlen proces východního rozšíření a jeho jednotlivé kroky. Třetí kapitola informuje o postoji znovusjednoceného Německa k východnímu rozšíření EU, přičemž jsou zohledněny názory jednotlivých politických stran.
Klíčová slova: německé politické strany; Německo; EU; východní rozšíření EU
Název práce: Germany and the Eastern Enlargement of the EU
Autor(ka) práce: Hučková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses the German influence on the eastern European enlargement in 2004. Therefore the domestically situation in Germany is studied related to the attitudes of the parties represented in the Bundestag in this enlargement process. The first chapter delineates the political ambitions of Germany during the European integration process between 1952 until today. Afterwards the second chapter focuses on the eastern enlargement process. In the third chapter the positions of reunited Germany concerning the Eastern EU enlargement are described in detail, also considering the attitudes of the German parties.
Klíčová slova: Eastern EU enlargement; German parties; Germany; EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39281/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: