Separatismus v evropském prostoru: případová studie Korsika

Název práce: Separatismus v evropském prostoru: případová studie Korsika
Autor(ka) práce: Zich, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Separatismus etnických skupin v rámci státních celků je typický svou univerzalitou. Objevuje se jak ve vyspělých, tak v zaostalých státech, v různých časových obdobích, za rozmanitých podmínek prakticky ve všech koutech světa. Lze však nalézt specifické předpoklady předurčující etnickým skupinám obývajícím souvislé území potenciální vznik separatistických tendencí. Lze nalézt mnoho podobných faktorů, které za určitých podmínek mohou za sílení separatismu. A právě charakteristika znaků vzniku a intenzivnění separatismu je předmětem této bakalářské práce. Evropský prostor slouží jako vhodný zdroj příkladů etnických skupin projevujících separatistické tendence. Praktická část práce aplikuje představené hypotézy předpokládající sílení separatismu na korsický případ.
Klíčová slova: právo národů na sebeurčení; územní celistvost; separatismus; Francie; Korsika; aktivistická a militantní hnutí
Název práce: Separatism in the European area: Case study Corsica
Autor(ka) práce: Zich, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Separatism of ethnic groups within the states is characterized by its universality. It occurs in both the developed and the underdeveloped countries at different times under various conditions in virtually all corners of the world. However, it is possible to find some specific assumptions that predestine ethnic groups inhabiting contiguous territory a potential emergence of separatist tendencies. It is also possible to find many similar factors, which can, under certain conditions, cause the growth of separatism. The subject of this bachelor thesis is to describe the characteristics of the emergence and the growth of separatism. The European area serves as a source of examples for ethnic groups with separatist tendencies. The practical part applies the introduced separatism-growth-assuming hypothesis on Corsica.
Klíčová slova: the right to self-determination; France; territorial integrity; separatism; activist and militant movements; Corsica

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2012
Datum podání práce: 29. 4. 2013
Datum obhajoby: 27. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39294/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: