Jak ovlivní poptávku po filmu fakt, že jde o pokračování?

Název práce: Jak ovlivní poptávku po filmu fakt, že jde o pokračování?
Autor(ka) práce: Svatošová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lahvička, Jiří
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na základě dat o 812 filmech vysílaných v českých kinech zkoumá, jak se liší týdenní tržby filmových pokračování od současně promítaných nepokračování s podobným rozpočtem a kvalitou. Z výsledků vyplývá, že pokračování mají v prvním týdnu promítání o 118 % vyšší tržby než nepokračování, ve druhém týdnu o 109 % vyšší tržby než nepokračování a ve třetím týdnu o 100% vyšší tržby než nepokračování. V dalších týdnech vysílání tržby dále postupně klesají až do 19. týdne, kdy efekt pokračování vymizí a pokračování se tak dostanou na stejnou úroveň jako nepokračování. Výsledky dále ukazují, že větší počet předešlých dílů má na tržby pozitivní vliv, zatímco časový odstup od posledního dílu vliv negativní. Výsledky odhadu kvantilové regrese naznačují, že pro nepokračování klesají tržby pro všechny filmy podobným tempem, kdežto u pokračování pro některé filmy tržby klesají pomalu a pro jiné rychle, což je v rozporu s očekávanou hypotézou. Mohlo by to být způsobeno dvojím typem pokračování, kdy pro první typ, který je obdobné kvality jako původní film, tržby klesají pomalu, a pro druhý typ, který je horší kvality než původní film, tržby klesají rychle.
Klíčová slova: zkušenostní zboží; Česká republika; pokračování; film
Název práce: How is a demand for films influenced by the fact, that the film is a sequel?
Autor(ka) práce: Svatošová, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lahvička, Jiří
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis uses data about 812 films distributed in Czech cinemas to explain how box office revenues of sequels differ from box office revenues of contemporaneous non-sequels with a similar budget and quality. The results show that in the first week sequels have about 118 % more revenues than non-sequels, in the second week they have about 109 % more revenues than non-sequels and in the third week they have about 100 % more revenues than non-sequels. In other weeks revenues decrease further until the 19th week, when sequels get to the same level as non-sequels. The results also show that more intervening sequels have a positive effect on box office revenues and time elapsed between target sequel and intervening sequel has a negative effect on revenues. Using quantile regression I find that regarding to non-sequels, revenues of all films decline at a similar rate, while revenues of some sequels decline slowly and other sequels decline faster. This is contrary to the expected hypothesis. A possible explanation would be that sequels which decline slowly are of similar quality as the parent movie and sequels which decline faster are of worse quality as the parent movie.
Klíčová slova: the Czech Republic; sequel; film; experience goods

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 19. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39458/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: