Modelování investičního portfolia na BCPP

Název práce: Modelování investičního portfolia na BCPP
Autor(ka) práce: Horáková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Dlouhý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá modelováním portfolia pro dva investory, kteří mají různé požadavky, a proto je nutné použít jiné postupy řešení. Úvodní část je věnována popisu finančních a burzovních trhů v České republice a popisu Burzy cenných papírů Praha, na níž bude probíhat modelování portfolia. V další části jsou popsány postupy lineárního a vícekriteriálního programování včetně obecných matematických modelů, které se používají pro řešení těchto úloh. Závěrečná část je věnována aplikaci těchto postupů na hledání kompromisního portfolia.
Klíčová slova: cílové programování; burzovní trhy; optimalizace portfolia
Název práce: Investment portfolio modelling on PSE
Autor(ka) práce: Horáková, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Dlouhý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis models optimal portfolios for two different investors. Both of them have different needs so that's why it's necessary to use different approaches when searching for each solution. First part of the thesis describes finance and stock markets in Czech Republic and the Prague Stock Exchange where the data for modeling has been obtained. In the next part the procedures of linear and multiple criteria programming are described and also general mathematic models which are used for solving such optimums are shown. In the final part these models and data have been put together and they have been applied for searching the compromise portfolios.
Klíčová slova: goal programming; stock markets; portfolio optimization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 26. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39634/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: