SVENSSON, BERNANKE A CÍLOVÁNÍ INFLACE VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Název práce: SVENSSON, BERNANKE A CÍLOVÁNÍ INFLACE VE STŘEDNÍ EVROPĚ
Autor(ka) práce: Maršál, Aleš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper focuses on controversial issues of inflation targeting. The study is based on Svensson?s and Bernanke?s theory which is applied in case studies of Czech Republic, Poland and Hungary. Understanding of actual performing of inflation targeting allows us to interpret correctly econometric and statistics analysis. The object of the thesis is to decide if the central European countries should rather follow Bernanke?s or Svensson?s theoretical conclusions. Brief summary of historical development explains reasons for implementing of inflation targeting. Next, Bernanke?s and Svensson?s definition of inflation targeting is mentioned and the differences are further analyzed. In particular, the choice of price index, understanding of price stability, lags of monetary transmission mechanism, the choice between band and point target. The last part of the thesis deals with intermediate target examining the performance of central bank and market forecast.
Klíčová slova: -
Název práce: Svensson, Bernanke and Inflation Targeting in Central Europe
Autor(ka) práce: Maršál, Aleš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 5. 2008
Datum podání práce: 13. 5. 2008
Datum obhajoby: 3. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9042/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: