Ekonomika a řízení neziskové organizace v oblasti kultury

Název práce: Ekonomika a řízení neziskové organizace v oblasti kultury
Autor(ka) práce: Nováková, Ivona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Pilná, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na nestatni neziskový sektor v České republice.V první části jsou představeny různé právní formy neziskových organizací, důvody jejich vzniku a obecně jejich situace v rámcí ČR.Druhá část je zaměřena na oblast kultury.Důraz je kladen na rozdíly v řízení takovýchto neziskových organizací.V třetí části je popsána ekonomika a řízení konkrétni neziskové organizace NADACE ŽIVOT UMĚLCE.Cílem práce bylo prokázat důležitost ekonomů ve vedení neziskové organizace.
Klíčová slova: ministerstvo kultury; rozpočet; dotace; nadace; kultura; nezisková organizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 28. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3656/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: