Sportovní sponzoring

Název práce: Sportovní sponzoring
Autor(ka) práce: Lutovský, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mottlová, Libuše
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Sponzoring je relativně novým nástrojem komunikačního mixu. Nástrojem, který umí zasáhnout cílovou skupinu, vybudovat tzv. ?goodwill?, zefektivnit reklamní kampaně a dopomoci lepším vztahům s klíčovými partnery. Má hodně společného se vztahy k veřejnosti (PR), reklamou a ?Event marketingem?, měl by však pro svou jedinečnost zůstat samostatným a plnohodnotným nástrojem komunikačního mixu. Jeho nejoblíbenější formou je v posledních letech bezpochyby sportovní sponzoring. Sport znamená emoce, boj, vytrvalost, dokonalost, vítězství ? hodnoty, na něž aspiruje každá společnost. Jedním z nejdůležitějších prvků je ale lidský faktor a jeho pocit sounáležitosti a ztotožnění se prostřednictvím daného sportu se značkou sponzora, a to přirozenou cestou emocí. Firmy zde logicky spatřují komunikační potenciál který se dá snadno přetvořit na jednu z konkurenčních výhod. A to nejen díky vytvořenému goodwillu v očích zákazníků, ale také díky relativně novým, dynamickým nástrojům pro firemní marketingovou strategii. Tato práce se věnuje jednomu z největších sponzoringových projektů, které byly v České Republice realizovány a to současnou podporou národního hokejového týmu, společně se sponzorstvím MS 2004 společností Eurotel
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 28. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 10. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3657/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: