Památková ochrana architektury 20. století a její vliv na podobu českých měst

Název práce: Památková ochrana architektury 20. století a její vliv na podobu českých měst
Autor(ka) práce: Šťastný, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Novák, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem "Památková ochrana architektury 20. století a její vliv na podobu českých měst" se zabývá vztahem památkové péče k architektuře 20. století. V úvodu se práce zabývá historií a vývojem památkové péče. Následně přibližuje problematiku ochrany památek 20. století a postoj veřejnosti i odborníků k tomuto tématu. Na závěr je analyzován případ památkové ochrany Nákladového nádraží Žižkov. Práce popisuje řízení o památkové péči, které způsobilo konflikt mezi vlastníky objektu a developery na jedné straně a pracovníky památkové péče a veřejností na straně druhé.
Klíčová slova: Architektura 20. století; Nákladové nádraží Žižkov; Architektura druhé poloviny 20. století; Památková péče; Památková ochrana moderní architektury
Název práce: Heritage protection of 20th century architecture and its influence on Czech cities
Autor(ka) práce: Šťastný, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Novák, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis titled "Heritage protection of 20th century architecture and its influence on Czech cities" discusses the importance of the protection of the country's heritage in relation to the architecture of the 20th century. The first part deals with the history and development of heritage preservation. The next part outlines the protection of the architecture of 20th century and the attitude of the public and experts towards the subject. The final part analyses heritage preservation in relation to the specific case of the Žižkov freight station, and discrepancies that proceedings of heritage preservation caused between owners and developers on one side, and conservators, specialists and the public on the other.
Klíčová slova: Second half of the 20th century architecture; Žižkov freight station; 20th century architecture; Preservation of modern heritage; Heritage preservation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2012
Datum podání práce: 26. 4. 2013
Datum obhajoby: 13. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40033/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: