Zátěžové testy bank v kontextu finanční stability a řízení systémového rizika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zátěžové testy bank v kontextu finanční stability a řízení systémového rizika
Autor práce:
Pospíchal, Zbyšek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Půlpánová, Stanislava
Osoba oponující práci:
Špániková, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou zátěžových testů bank, a to v širším kontextu finanční stability a řízení systémového rizika. V souvislosti se zajišťováním finanční stability je pak zdůrazněna role centrální banky, mimo jiné v oblasti regulace a dohledu. Část věnující se systémovému riziku poukazuje na význam omezení rizika nestability finančního systému jako celku a charakterizuje znaky subjektů, které jsou z hlediska systému a jeho stability nejdůležitější. Na zmínku o nástrojích řízení systémového rizika navazuje kapitola zabývající se nástroji sledování a hodnocení finanční stability -- tj. indikátory finanční stability (zdraví) a zátěžovými testy. Po obecné charakteristice stress testů, procesu zátěžového testování a kategorizaci se zaměřuje pozornost na situaci v ČR, konkrétně na vývoj základního rámce makrozátěžových testů ČNB a vývoj metodologie testování jednotlivých rizik, stejně jako na jejich aktuální stav, aplikovaný na data za český bankovní sektor v druhé polovině roku 2012. Závěrečná část nabízí možnost srovnání tuzemských zátěžových testů s testy evropských a amerických bank, které následuje po představení podstatných charakteristik stress testů, jejich posledních výsledků a celkového přístupu reprezentovaného Evropským orgánem pro bankovnictví a americkou centrální bankou.
Klíčová slova:
zátěžové testy; indikátory finančního zdraví; systémové riziko; finanční stabilita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 5. 2012
Datum podání práce:
1. 6. 2013
Datum obhajoby:
11.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40116_xposz05.pdf [2,30 MB]
Oponentura:
31995_xspak02.pdf [210,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
40116_pulpan.pdf [39,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40116/podrobnosti