Účetnictví v podmínkách zemědělského podniku

Název práce: Účetnictví v podmínkách zemědělského podniku
Autor(ka) práce: Vejmelková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Popis účetnictví v zemědělství dle specifik v dlouhodobém majetku a zásobách, charakteristika jednotlivých položek. Účtování, odpisy a oceňování jednotlivých položek zásob a dlouhodobého majetku. K jednotlivých položkám podrobné účtování situací, ke kterým dochází v zemědělském podniku.
Klíčová slova: dlouhodobý majetek; oceňování zásob; zásoby; účetnictví v zemědělství

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 28. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 2. 2005
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3658/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: