Koncept spolupráce podniků a vysokých škol

Název práce: Koncept spolupráce podniků a vysokých škol
Autor(ka) práce: Kopecký, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žid, Norbert
Oponenti práce: Koucká, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vztahy mezi podniky a vzdělávacími institucemi týkajících se vzdělávání a budoucího uplatnění studentů na trhu práce. Cílem je navrhnout koncept spolupráce podniků a škol, který by komplexně tyto vztahy pokrýval. Práce definuje předpoklady fungování potřebných procesů v rámci firmy, které jsou ukryty v práci oddělení Human Resources. Na těchto základech práce definuje cíle firem pro spolupráci se školami a navrhuje programy a aktivity, které tuto spolupráci určují. Práce zároveň mapuje předpoklady na straně škol, přínosy a klíčové prvky spolupráce.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3659/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: