Využití sociální sítě IBM Connections pro účely terciárního vzdělávání

Název práce: Využití sociální sítě IBM Connections pro účely terciárního vzdělávání
Autor(ka) práce: Verteletskyi, Maksym
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barton, Monika
Oponenti práce: Koliš, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Daná bakalářská práce se zabývá sociální sítí IBM Connections a možností její integrace v rámci výuky na univerzitě (VŠE). Na síť je nahlíženo především z pohledu uživatele. Je definován pojem "sociální síť" a popsány přínosy sociálních sítí organizacím. V analytické části je zpracováno dotazníkové šetření. Na jeho základě jsou testovány některé předpokládané hypotézy ohledně využívání sítě, je provedeno důkladné a podrobné hodnocení sítě a jejího rozhraní a navržena zlepšení sítě, která by měl vývojář implementovat.
Klíčová slova: Connections; IBM; terciární vzdělávání; podnikové sociální sítě; ESN
Název práce: Usage of social network IBM Connections for the purposes of tertiary education
Autor(ka) práce: Verteletskyi, Maksym
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Barton, Monika
Oponenti práce: Koliš, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the social network IBM Connections and on possibilities of its integration into the educational process at the University of Economics in Prague. The network is scrutinized from the user's perspective. The term "social network" is defined and benefits of social networks to organizations are described. In analysis part a survey is statistically processed and analyzed. On its basis assumed hypotheses regarding the usage of the network are tested, rigorous and detailed evaluation of the network and its interface is performed and improvements are proposed to be implemented by the developer.
Klíčová slova: enterprise social network; ESN; Connections; IBM; tertiary education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2012
Datum podání práce: 20. 6. 2013
Datum obhajoby: 26. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40235/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: